Visie

De essentie van onze projecten is om meer begrip te creëren voor hen die in kwetsbare posities verkeren. En het hen gemakkelijker te maken zich te verhouden tot en mee te draaien in de maatschappij. Dit gebeurt d.m.v. projecten die zich bevinden op het snijvlak van cultuur, onderwijs en zorg. 

De projecten van Bens toont kwetsbare groepen in hun kracht. Het geeft daarmee de deelnemers, begeleiders, familie en overige bezoekers waar nodig een zetje in de rug. We bieden kennis, hoop en reflectie aan door middel van kleinschalige projecten in Nederland en het buitenland.